Serveis

Interpreting.cat posa a la vostra disposició els millors intèrprets, amb experiència, de tots els idiomes per oferir els serveis següents:

Serveis d’interpretació

Hi ha diferents modalitats d’interpretació que seran més adients en funció del tipus d’acte que s’organitzi.

Interpretació consecutiva: traducció oral en què mentre l’orador intervé, l’intèrpret pren notes i un cop acabada la intervenció, l’intèrpret, amb l’ajuda de les notes, la tradueix cap a l’altra llengua. S’utilitza en reunions petites, normalment per a intervencions breus i quan només s’utilitzen dues llengües. Aquesta modalitat de traducció no necessita cap instal·lació tècnica, llevat d’un micro.

Interpretació simultània: traducció oral en què l’intèrpret o traductor simultani treballa dins d’una cabina d’interpretació i escolta l’idioma que es parla a la sala on es fa la conferencia gràcies a uns auriculars. L’intèrpret tradueix, gairebé simultàniament, el que diu l’orador cap a una altra llengua. Aquest tipus d’interpretació és àgil i s’utilitza sovint en conferències on es parlen 2 o més llengües. Els oients podran escollir la llengua seleccionant el canal adient en el receptor que se’ls haurà entregat per poder sentir la interpretació. Es necessita instal·lació tècnica per a aquest tipus de traducció.

Quan es tracta d’una conferència de petit format o quan els assistents o les delegacions s’han de desplaçar dins d’un recinte i no és possible muntar una cabina de traducció simultània, existeixen equips mòbils sense fils (infoport) que es poden emprar en aquests casos.

Interpretació d’enllaç: traducció oral en què  l’intèrpret tradueix cap a les dues llengües de treball, normalment intervencions breus, sense presa de notes. S’utilitza en reunions de petit format, entrevistes, trobades informals. A diferència de la interpretació simultània, la interpretació d’enllaç no necessita cap instal·lació tècnica.

Interpretació xiuxiuejada (chuchotage): traducció oral en què l’intèrpret va xiuxiuejant a l’orella de la persona o les persones (2 com a màxim) que necessiten traducció del que diu l’orador.

Auriculars, receptors i instal·lació tècnica per a la traducció simultània

Interpreting.cat pot encarregar-se de la part tècnica necessària per a la interpretació simultània: cabines, micròfons, receptors, gravació de l’original, etc.

Servei d’assessorament en interpretació per a projectes de llarga durada

Podem reunir-nos i ajudar-vos a planificar les necessitats pel que fa a la traducció i la interpretació d’un projecte curt o de llarga durada per tal de mantenir una comunicació multilingüe coherent durant tota la vida del projecte (reunions preparatòries a diferents llocs, règims lingüístics diferents…).

Interlocució entre el client i el grup d’intèrprets

És fonamental que hi hagi una comunicació fluïda entre tots els professionals que treballen en un mateix acte per tal de garantir-ne l’èxit. També us podem aconsellar sobre la disposició i col·locació de l’equipament tècnic per a la traducció simultània en funció de les característiques arquitectòniques o acústiques de la sala on es faci la conferència.