I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat