Congrés Internacional “De l’exili a la deportació”